Školné

Platbu školného si můžete přizpůsobit Vašim možnostem.

Forma plateb Roční Měsíční (10 plateb) Čtvrtletní Pololetní
Výše školného 16 900,- Kč 1 720,- Kč 4 275,- Kč 8 500,- Kč