Přijímací řízení

Přijati budou všichni uchazeči, kteří splní níže uvedené podmínky.

Podmínky pro přijetí ke studiu


Přijati ke studiu budou ti uchazeči, kteří splní následující požadavky:

  • Mají dokončenu základní školní docházku.
  • Vyplní a doručí přihlášku ke studiu.
  • Doručí úředně ověřenou kopii vysvědčení z 8. a 9. třídy základní školy.
  • Uhradí zápisné ve výši 1000,- Kč.

Adresa pro zaslání vysvědčení:
Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o.
Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec