Přihláška - Přestupuji

Přihláška pro přestup z jiné střední školy.

Pokyny pro podání přihlášky

Stáhněte přihlášku a vyplňte veškeré údaje uvedené níže. Přihlášku spolu s úředně ověřenými kopiemi vysvědčeních, všech řádně ukončených ročníků, zašlete emailem nebo poštou na adresu uvedenou v pravé části stránky.

Povinné údaje:

  1. Příjmení
  2. Jméno
  3. Místo narození
  4. Datum narození
  5. Rodné číslo
  6. Adresa trvalého pobytu
  7. Kontakt
  8. Podpis (Strana 2.)

Adresa pro doručení


Email

prihlaska@ematurant.cz


Korespondenční adresa

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.
Svatováclavská 1404,
438 01 ŽATEC