Podoba maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je složena z profilové a společné části.

Podoba maturitní zkoušky


Maturitní zkouška se skládá z profilové (školní) a společné (státní) zkoušky.

Profilová část:
- Praktická zkouška z Účetnictví
- Ústní zkouška z Ekonomiky, Účetnictví nebo Práva

Společná část:
- Český jazyk
- Cizí jazyk nebo matematika