Jde to i online!

Distanční forma maturitního studia umožňuje žákům studovat přes internet

Jak studium probíhá?


Výuka probíhá přes internet prostřednictvím elektronického vzdělávacího systému. Jednotlivé předměty jsou pro každý školní rok rozděleny do 10 tematických celků, které reprezentují jednotlivé měsíce ve školním roce. Naleznete zde teorii a s ní související cvičení a domácí úkoly.

Vypracované úkoly jsou vyučujícími vyhodnoceny, oznámkovány a dle výsledků okomentovány.


Klasifikační zkoušky
Po splnění všech zadaných úkolů v elektronickém systému, jste pozváni ke klasifikačním zkouškám z jednotlivých předmětů.
Forma klasifikační zkoušky je závislá na daném vyučujícím, zpravidla se však jedná o písemný test.
Klasifikační zkoušky se konají vždy v pololetí. Školu tedy navštívíte pouze dvakrát do roka.