Střední škola za 2 roky

Čtyřletou formu studia si lze zkrátit na 2 roky.

Jak to funguje?


Střední školu můžete mít dokončenu za 2 roky. Na základě ustanovení § 17, odst. 3., školského zákona, může žák podat žádost o přeřazení do vyššího ročníku. Žádost je vyřízena kladně po splnění veškerých klasifikačních zkoušek pro daný ročník.

Klasifikační zkoušky

Formálně se žák hlásí ke studiu do 1. ročníku. Klasifikační zkoušky probíhají vždy v pololetí, před termínem těchto zkoušek je žákem podána žádost o přeřazení do vyššího ročníku na základě, které jsou žákovi stanoveny zkoušky pro celý daný ročník.

Školné

Školné za jeden ročník studia činí 16900,- Kč


Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2018 Stáhnout