Přihláška do 1. ročníku

Přihláška ke studiu ve školním roce 2019/2020

Pokyny pro podání přihlášky


Stáhněte přihlášku a vyplňte veškeré údaje uvedené níže. Přihlášku spolu s úředně ověřenou kopií vysvědčení za poslední dva ročníky základní školy zašlete emailem nebo poštou na adresu uvedenou v pravé části stránky, nejpozději do 28. 06. 2019.

Povinné údaje:

  1. Příjmení
  2. Jméno
  3. Místo narození
  4. Datum narození
  5. Rodné číslo
  6. Adresa trvalého pobytu
  7. Kontakt
  8. Podpis (Strana 2.)

Adresa pro doručení


Email

prihlaska@ematurant.cz


Korespondenční adresa

Soukromá obchodní akademie, s. r. o.
Svatováclavská 1404,
438 01 ŽATEC